Evidence nářadí a pracovních pomůcek

Pořádek v evidenci nářadí vám neuděláme, ale dáme vám na to vhodný nástroj ZDARMA!

EVNAR je efektivní aplikace pro neúčetní evidenci nářadí, ochranných pomůcek a pomocného materiálu. V nové verzi 2.3.1 (vydána 17.10.2015) aplikace řeší i snadnější nakládání s ochrannými pomůckami a zařízením s revizí (expirace, datum revize, doba životnosti).


Porovnejte vlastnosti verzí Start a Standard

Evidence nářadí Standard se slevou Evidence nářadí ZDARMA

 

 

 

 

 

Mohlo by vás zaujmout

Modernizace legacy systémů

5 důvodů proč modernizovat legacy systém

Náklady na provoz

Náklady na provoz a údržbu neodpovídají současným standardům. Náklady na další rozvoj systému jsou násobně vyšší. 

Dosluhující HW

Legacy systémy často běží na nevýkonném a nepodporovaném hardware, kdy údržba je často již velmi nákladná a případné náhradní díly nedosažitelné.

Obdobně softwarové technologie jako databáze nebo uživatelské prostředí neposkytují potřebný výkon a komfort.

Nedostatek znalostí

Systémy jsou vytvořeny pomocí zastaralých jazyků či nepodporovaných technologií. Každý zásah do systému může ohrozit jeho stabilitu a funkčnost, protože neexistuje dostatečná znalost aplikační logiky.

Lidé, kteří původní aplikaci vyvíjeli často už ve společnosti nepracují a současní zaměstnanci nemají znalosti potřebných technologií.  

Že je jich málo? Ano je. Přečtěte si další důvody a možná řešení problémů s legacy systémy nebo nám rovnou napište.


Zlepšete úroveň řízení údržby a servisu ve vaší společnosti!

Systém Maintis přináší zefektivnění práce v oblastech:
  • Správa technických objektů (Strom objektů, Karta stroje, Katalogy, Evidence dokumentace)

  • Sledování stavu technických objektů (Hlášení provozu - poruchy, požadavky, Inspekce objektová, Inspekce oborová - revize)

  • Preventivní údržba (Plánování inspekcí, Plánování revizí)

  • Plánování nákladů na opravy

  • Realizace oprav (Pracovní příkazy, Rozpisy oprav)

  • Controlling - přehled nákladů s možností srovnání s plánem


     Mám zájem o bližší podrobnosti k systému!


Sektory trhu

Průmyslové podniky

    Máme 20-ti leté zkušenosti s navrhováním, implementací a údržbou řídicích a informačních systémů ve velkých průmyslových podnicích, především v oblasti hutnictví. Našimi dlouhodobými klienty jsou velké hutní podniky ostravského regionu s celosvětovou působností. Pro tyto klienty naše společnost vytvořila řadu vyspělých softwarových systémů především v oblasti řízení technologických a výrobních procesů a řízení údržby.

Klimatologie

    Ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem jsme vyvinuli celosvětově užívanou klimatologickou databázi CLIDATA.

Bezkontakní měření

    Společnost ATACO má výhradní zastoupení významného německého výrobce měřící techniky Mesacon Messelektronik GmbH pro Českou republiku.

Malé a střední podniky

    Našim zákazníkům z řad malých a středních firem nabízíme širokou škálu aplikací pro podporu jejich podnikání. Jsme dodavatelem aplikací pro řízení zakázek nebo projektový management .

Kyberbezpečnost

   Společnost Ataco spol. s r.o. poskytuje služby v oblasti kyberbezpečnosti. Zejména se zaměrujeme na:
  • přezkoumání a zajištění shody s ČSN ISO/IEC 27001:2014,
  • přezkoumání a zajištění shody se zákonem 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti,
  • přezkoumání a zajištění shody s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR),
  • provádění penetračních testů infrastruktury a provozovaných aplikací.

ATACO spol. s r.o. © 2012