Reference
  • ArcelorMittal Ostrava s.r.o.
  • SchwingStetter Ostrava s.r.o.
Mohlo by Vás také zajímat
Vývoj na zakázku
Naši odborní pracovníci zpracují na základě Vašich požadavků analýzu a návrh řešení a provedou jeho úplnou realizaci. Při realizaci projektů vycházíme z metodiky Rational Unified Process (RUP) pokrývající celý vývojový cyklus informačního systému.

Analýza

Při zpracování analýzy věnujeme nejvyšší pozornost podrobnému zkoumání a pochopení požadavků zákazníka a jejich sladění s celkovou koncepcí připravovaného systému.

Návrh

Vlastní návrh řešení a jeho architektury pak vychází především z těchto podrobně specifikovaných požadavků zákazníka, který pak může posoudit, zda navrhovaný model řešení odpovídá cílům i celkovému zaměření požadovaného systému. Při návrhu využívají naši pracovníci vizuálního modelovacího jazyka UML a osvědčených typizovaných řešení (návrhových vzorů - Design Patterns).

Implementace

Vlastní implementace pak probíhá na platformách významných světových IT společností. Naši odborníci vyvíjejí systémy především na dvou moderních platformách:
  • Platforma Java Enterprise Edition
  • Platforma Oracle

Nasazení

Ve fázi nasazení klademe důraz především na důkladné testování celého systému (akceptační testy) a na porovnání původních zákaznických požadavků s výslednými funkcemi systému. Po skončení testování a zavedení systému do ostrého provozu, provedou naši pracovníci pečlivé zaškolení všech uživatelů systému.

Provoz

Nasazením systému do ostrého provozu však naše práce nekončí. Ke všem dodaným systémům poskytujeme nepřetržitou aplikační i uživatelskou podporu.
ATACO spol. s r.o. © 2012