Reference
  • ArcelorMittal Ostrava - Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu.
    Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla.
Mohlo by Vás také zajímat
Podniková řešení
Společnost ATACO spol. s r.o. je dodavatelem komplexních podnikových systémů založených na vlastních produktech i produktech významných světových IT společností , doplněných širokou škálou služeb.

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem se zaměřujeme především na velké výrobní podniky. Na základě Vašich požadavků jsme schopni rychle a kvalitně zpracovat analýzu a návrh implementace našich systémů ve Vašem podniku.

Oblasti řešení

Sledování a řízení výrobních procesů

Podnikové řešení pokrývající celý výrobní proces. Řešení poskytuje evidenci vstupního materiálu, vyrobeného materiálu, zmetků vznikajících při výrobním procesu, evidenci široké škály dokladů vytvářených při provozu, např. evidence výrobních listů, ložných listů, dodacích listů.


Skladové hospodářství

Řešení pro evidenci materiálu pro výrobu a řízení stavu zásob. Využívá čárový kód pro jednoznačnou identifikaci materiálu a úložných míst. Je použitelné pro různá výrobní zaměření (strojírenská výroba, elektroúdržba, speciální opravy).


Správa údržby a výdeje majetku

Řešení patřící do kategorie systémů EAM. Systém obsahuje moduly pro správu technických objektů, plánování preventivní údržby, sledování stavu zařízení (poruchy, inspekce, revize), tvorbu pracovních příkazů, tvorbu rozpisů oprav většího rozsahu, plánování nákladů a controlling, řízení skladů ND, výdejny nářadí a ochranných pomůcek.
ATACO spol. s r.o. © 2012