Reference
  • Evidence a řízení skladů je aplikace typu klient/server provozovaná ve skladech závodu 3 společnosti ArcelorMittal a.s.
Mohlo by Vás také zajímat
Řízení skladového hospodářství

ATERIS

Projekt Evidence a řízení skladů (ATERIS) je informační systém vytvořen na zakázku objednatele a je určen pro evidenci materiálu pro výrobu a řízení stavu zásob. ATERIS využívá čárový kód pro jednoznačnou identifikaci materiálu a úložných míst. Je použitelný pro různá výrobní zaměření (strojírenská výroba, elektroúdržba, speciální opravy). Systém je schopen přijímat vstupní data a poskytovat výstupní data okolním systémům. Součástí dodávky systému ATERIS je grafický informační systém pro management, který poskytuje komplexní přehled o finančním hospodaření skladů.

Popis aplikace

  • Aplikace umožňuje evidenci příjmu materiálu do skladu, tvorbu elektronických žádanek pro výdej materiálu do výroby, evidenci všech účetních dokladů vytvořených při provozu skladu, efektivní provádění inventur, průběžnou uzávěrku skladů a komunikaci s okolními systémy

  • V rámci vedení výše uvedených evidencí je možné poskytovat libovolné pohledy na stav zásob, pohyb materiálu a spotřebu na jednotlivé zakázky.


Použitá technologie

  • Systém je vytvořen s využitím vývojového nástroje Oracle Developer 2000.

  • Aplikace ATERIS je založena na architektuře klient/server. Klientskou vrstvu tvoří běžná počítačová stanice s nainstalovaným operačním systémem Windows. Databázová vrstva je zastoupena databázovým serverem společnosti Oracle.

ATACO spol. s r.o. © 2012