Reference
  • ArcelorMittal Ostrava a.s.
Mohlo by Vás také zajímat
  • Ke každému našemu řešení poskytujeme širokou škálu odpovídajících služeb.
Sledování a řízení výroby

Středisko pro distribuci oceli

Projekt Středisko pro distribuci oceli (SDO) je informační systém vytvořen na zakázku objednatele a je určen pro sledování a evidenci výroby válcovenských tratí. SDO pokrývá svým rozsahem celý výrobní proces. Mimo jiné také poskytuje informace celopodnikovému systému a také spolupracuje ze softwarovými systémy napojené na průmyslové počítače, ze kterých je schopen čerpat vstupní data. 

Popis aplikace

  • Středisko distribuce oceli je podnikové řešení pokrývající celý výrobní proces válcovacích tratí.

  • Aplikace poskytuje evidenci vstupního materiálu, vyrobeného materiálu, zmetků vznikajících při výrobním procesu, evidenci široké škály dokladů vytvářených při provozu válcovací trati např. evidence výrobních listů, ložných listů, dodacích listů.

  • V rámci vedení výše uvedených evidencí je nutné vést libovolné pohledy do těchto evidencí. Tyto pohledy jsou obsaženy v odděleném modulu Sestav aplikace SDO. Jsou přístupné přes internetový prohlížeč ve formátech HTML, PDF.


Použité technologie

  • Systém je založen na vícevrstvé architektuře a realizován na platformě Java Enterprise Edition TM.

  • Klient je implementován jako samostatná aplikace v jazyce Java komunikující s aplikačním serverem společnosti Oracle. Aplikační server je napojen na databázový server společnosti Oracle.


Projekt SDO byl rovněž představen jako "success story" v informačních bulletinech firem Sun Microsystems, Java a ocel (Sun news 1/2004, str.40-41) a IBM, Bezproblémová portace IS ATACO na platformu IBM (Blue Rose 1/2004, str.41).

 

Další realizovaná podniková řešení

Sklad hotových výrobků

Webová aplikace Sklad hotových výrobků (SHV) sdružuje data z výrobních informačních systémů jednotlivých provozů a závodů do jednoho integrujícího pohledu určeného pro obchodní oddělení. Tím unifikuje, zjednodušuje a urychluje další práci s širokou škálou rozličných výrobků.

IS provozu Středojemná válcovna společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

Rozsáhlý informační systém pokrývající celý výrobní proces a komunikující s okolními systémy (celopodnikový systém, systémy obsluhující průmyslové počítače). Tato aplikace obsahuje modul pro řízení valcovací tratě v reálném čase. Systém byl dodán jako komplexní řešení (hardware i software) a byl implementován dle požadavků objednatele.

IS provozu Svařovna společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

Automatizovaný systém pro sledování a řízení výrobního procesu spirálové svařovny trub. Systém využívá čárový kód pro jednoznačnou identifikaci materiálu a poskytuje uživatelům aktuální pohled na plán výroby, výrobu, kontrolu jakosti a expedici trub.

IS výrobního závodu 16 společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

Tento informační systém je součástí řídícího systému závodu VJ 16 společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a jeho úkolem je zpracovávání informací z výrobních linek (podélná, příčná, profilovací).ATACO spol. s r.o. © 2012