Reference
  • Český hydrometeorologický ústav
  • VŠB-TU Ostrava
Mohlo by Vás také zajímat
Portálová řešení
Rozvoj podnikového intranetu dnes probíhá takovou rychlostí, že se často stává, že vyžaduje daleko větší množství zdrojů než bylo plánováno a určeno. A právě potřeba řízení a optimalizace rozvoje webových intranetových zdrojů vede společnosti směrem k využití vhodného portálového řešení. Podnikový portál (EIP) tedy plní především funkci jednotného vstupního bodu do světa rozmanitých podnikových služeb a informačních zdrojů, ať už statických nebo dynamických.

Úkoly podnikového portálu

Aby mohl firemní portál uspět ve funkci jednotného vstupního bodu musí plnit několik úkolů:
  • Jednotné rozhraní pro širokou škálu služeb - využitím "tenkého klienta", který uživatelům umožňuje jednotný přístup k široké škále podnikových aplikací a zdrojů.
  • Škálovatelnost, flexibilita, personalizace - portál je dynamické prostředí, přizpůsobující se změnám poskytovaných služeb, hierarchii podnikového prostředí nebo požadavkům uživatelů.
  • Snadný přístup k obsahu - schopnost najít obsah a doručit jej uživateli na několik kliknutí myši bez ohledu na to, kde se požadovaný obsah nachází.
  • Zabezpečení obsahu a služeb - portál poskytuje vyšší bezpečnost v přístupu k obsahu a službám použitím jednotné autentizace a autorizace. Oprávnění lze dynamicky modifikovat bez přerušení běhu portálu.
  • Podpora spolupráce a sdílení vědomostí - spolupráce uživatelů v rámci podniku nebo i v rámci pracovních týmů tvořených pracovníky z více společností.

Poskytované služby v oblasti EIP

  • Dodávky portálových řešení
  • Instalace, konfigurace a správa portálového řešení
  • Vývoj portálových aplikací (portletů) na zakázku
ATACO spol. s r.o. © 2012