Bezkontaktní měření

Bezkontaktní měření v průmyslu

V současné době se moderní výrobní linky neobejdou bez automatizace, regulace, systémů řízení výrobního a technologického procesu a zařízení pro sledování kvality. K tomuto účelu byly vyvinuty velmi přesné a výkonné měřící systémy a čidla, které jsou schopny společně s řídícími a informačními systémy výrazně zlepšit kvalitu výroby, snížit zmetkovitost, zajistit opakovatelnost výroby a tím napomáhat i ke zvýšení výrobní kapacity.

Bezkontaktní čidla a měřiče z naší nabídky využívají světlo různých vlnových délek, laserový paprsek, ionizační záření a elektro magnetické pole.

Hlavní výhody bezkontaktního měření jsou:
 • vysoká přesnost
 • rychlost měření
 • četnost měření
 • nedestruktivnost
 • schopnost měřit horký materiál
 • schopnost měřit v komplikovaném prostředí (horko, kyselina)

Některé měřící systémy poskytují měřenou veličinu k dalšímu zpracování v řídicím systému uživatele, ale máme v nabídce i kompletní systémy, které měřenou veličinu zpracují a pomocí výkonových členů řídí část technologie tak, aby bylo dosaženo požadovaných výrobních parametrů

V České republice, Slovensku a Polsku zastupuje firma Ataco. spol. s r.o. firmy:

EMG Automation

Firma EMG Automation je tradiční a světově známým výrobcem systémů pro vedení pásu a systémů pro zajištění kvality (Quality Assurance).
http://www.emg-automation.com/

Mesacon Messelektonik

Firma Mesacon Messelektonik je tradiční a světově známým výrobcem systémů pro měření tloušťky plechu či pásu a jeho povlékání (tloušťka vrstvy anorganických či organických materiálů).
http://mesacon.com/en/

LDV Laser- und Lichtsysteme GmbH

Firma LDV Laser- und Lichtsysteme je tradiční a světově známým výrobcem:

 • Laserových systémů pro měření rychlosti a délky materiálu v pohybu na principu dopplerova efektu.
 • Osvětlovacích systémů pro vyhledávání topografických vad na povrchu materiálu.
http://www.ldv-systeme.de/de/

Shapeline

Firma Shapeline je tradiční a světově známým výrobcem sytému pro měření rovinnosti materiálu na optickém principu.
http://www.shapeline.com/

Kempf GmbH & Co. KG

Firma Kempf je tradiční a světově známým výrobcem laserových senzorů pro měření vzdálenosti na principu odrazu laserového paprsku od povrchu. Jejich senzory LOKE pracují až do teploty povrchu 1500°C.
Dále se specializuje na měření rychlosti a délky materiálu v pohybu na principu dopplerova efektu.
http://loke.de/index.php/de/

Infralytic

Firma Infralytic vyrábí ruční měřiče vrstvy oleje (oil film) na principu infračervené spektroskopie.
http://en.infralytic.de/

evopro

Nově spolupracujeme s fimou Evopro systems engineering, která vyvinula zařízení na označování plechů a systém vedení informací o jeho vlastnostech postavený na využívání cloudových služeb.
https://www.evopro-ag.de/

Pro produkty a systémy uvedených firem poskytujeme:

 • technické a obchodní konzultace
 • zpracujeme nabídku
 • zajistíme dodávky na klíč
 • náhradní díly a servis

  Kontakt

 • Tel.: +420 597 317 601
 • Email.: measurement@ataco.cz
Pavel Švidrnoch
 • Ředitel divize NCM
 • Tel.: +420 602 533 403
 • Email.: pavel.svidrnoch@ataco.cz

Typická nasazení

Válcovny pásu

Válcovny pásu

Nabízíme bezkontaktní měření pro válcování za tepla, za studena i následnou úpravu a zpracování pásu.

Tradičně nabízíme měření tloušťky, profilu, vrstvy, rovinnosti, rychlosti, šířky, pozice a následně vedení pásu ve vysokých teplotách (např. žíhací pec), v agresivním prostředí (např. mořící linka).

Novinkou jsou systémy pro zajištění kvality - měření šavlovitosti na teplé válcovně, drsnosti a topografických vad na povrchu, mechanických vlastností, olejové vrstvy. Měření vibrací pásu je doplněno elektromagnetickým systémem pro jejich ztlumení.

SSC

Metal service center, Steel Service Center

Pro SSC nabízíme především měření tloušťky pásu a systémy osvětlení pro kontrolu povrchu. Nově nabízíme zařízení pro měření vrstvy oleje.

automotive

Automobilový průmysl

Při výrobě dílů pro automobilový průmysl je vždy kladen velký důraz na kvalitu. Nabízíme osvětlovací systém pro vyhledávání topografických vad na povrchu a dále celou řadu bezkontaktních měřících systémů pro zjišťování mechanických vlastností ocelového pásu, drsnosti povrchu, olejové vrstvy a tloušťky materiálu.

Co můžete od nás očekávat

Dlouhodobá zkušenost v oblasti těžkého průmyslu

Firma se od svého založení zabývá systémy pro hutní průmysl. Bezkontaktním měření se zabýváme od roku 1997.

Spolupráce se značkovými výrobci.

Zastupujeme firmy, které jsou považovány za světové výrobce měřících systémů s bohatými referencemi a zkušenostmi.

Partneři