Migrace Legacy Systémů

5 důvodů proč modernizovat legacy systém

Náklady na provoz

Náklady na provoz a údržbu neodpovídají současným standardům. Náklady na další rozvoj systému jsou násobně vyšší.

Dosluhující HW

Legacy systémy často běží na nevýkonném a nepodporovaném hardware, kdy údržba je často již velmi nákladná a případné náhradní díly nedosažitelné.

Obdobně softwarové technologie jako databáze nebo uživatelské prostředí neposkytují potřebný výkon a komfort.

Nedostatek znalostí

Systémy jsou vytvořeny pomocí zastaralých jazyků či nepodporovaných technologií. Každý zásah do systému může ohrozit jeho stabilitu a funkčnost, protože neexistuje dostatečná znalost aplikační logiky.

Lidé, kteří původní aplikaci vyvíjeli často už ve společnosti nepracují a současní zaměstnanci nemají znalosti potřebných technologií.

Chybějící podpora

Firma, která aplikaci či systém dodala již nefunguje nebo pokud systém byl vyvíjen interně, často již nejsou k dispozici zaměstnanci, kteří původní aplikaci vyvíjeli.

Chybějící procesy a dokumentace

Aplikační logika je popsána pouze na úrovni programovacího jazyka. Podrobná a systematická dokumentace úplně chybí.

Proč vybrat právě nás?

Máme široké znalosti a zkušenosti s legacy systémy u našich zákazníků. Ať již se jednalo o náhradu dosluhujícího HW nebo modernizaci komplexních informačních systémů.

Známe technologie a programovací jazyky s mýtickými názvy COBOL, PL/I, FORTRAN či DEC RALLY.

Skvěle se orientujeme i ve starších hardwarových technologiích a umíme je nahradit levnější a výkonnější platformou.

Jak váš problém budeme řešit?

Prozkoumáme prostředí, vyhodnotíme strukturu a vazby legacy systémů a připravíme návrh na modernizaci jednou z následujících cest.

Modernizace prostředí

Migrace stávajících systémů na nový HW přinese dramatické zvýšení výkonu a přitom je výrazně levnější než stávající prostředí. Modernizace prostředí navíc přináší úsporu nákladů u podpory a spotřeby energií.

Modernizace komponent

Jádro systému necháme stejné, ale provedeme modernizaci například databázového prostředí nebo uživatelského rozhraní pomocí moderních přístupů jako jsou webové služby, webové či mobilní aplikace.

Konverze kódu

Ručně nebo automaticky provedeme převod programového kódu do některého z moderních objektově orientovaných programovacích jazyků.

Výběr a nasazení standardizovaného SW

Pomůžeme vám vybrat náhradu stávajícího legacy systému a zajistíme její implementaci ve vaší společnosti.

Implementace nového SW

Vypracujeme nabídku na analýzu a implementaci nového systému na klíč.

Jaké výhody můžete čekat?

Snížení nákladů na provoz

Modernizací se výrazně sníží náklady na provozování systému, jeho údržbu a podporu a rovněž se projeví ve snížení spotřeby energií.

Dokumentace business procesů

Modernizace umožní zmapovat a zdokumentovat business procesy probíhající v legacy systému a tím zlepšit podmínky pro další rozvoj a snížit náklady na údržbu.

Zvýšení výkonu a stability

Migrace stávajících systémů na nový HW je cesta jak zvýšit výpočetní výkon a stabilitu původních systémů, za současného snížení nákladů na provoz a údržbu.

Reference