Produkty / Maintis

Maintis_logo

Popis

Maintis je aplikace, která patří do kategorie systémů EAM pro řízení údržby a oprav. Systém obsahuje moduly pro správu technických objektů, plánování preventivní údržby, sledování stavu zařízení (poruchy, inspekce, revize), tvorbu pracovních příkazů, tvorbu rozpisů oprav většího rozsahu, plánování nákladů a controlling, řízení skladů ND, výdejny nářadí a ochranných pomůcek.

Systém je modulární a lze sestavit a nabídnout takovou sestavu, aby vyhověla konkrétním potřebám zákazníka, či lze moduly dodávat postupně podle harmonogramu implementace.


Přínosy

  • Přehledná evidence zařízení a jejich vlastností
  • Evidence historie oprav a údržby zařízení
  • Sledování nákladů na údržbu a opravy
  • Přehledné plány inspekcí a revizí
  • Analytické modul pro detailní rozbor příčin poruch
  • Detailní nastavení uživatelských profilů
  • Webové uživatelské sestavy
  • Mobilní klient do každé kapsy

Zlepšete úroveň řízení údržby a servisu ve vaší společnosti!

Moduly

Strom objektů

Definuje strukturu objektů (organizačního členění a technologických objektů), nastavuje vlastnosti a prioritu.

Fronta požadavků

Slouží k zapisování závad, poruch a obecných požadavků na údržbářské výkony a k evidenci jejich řešení.

Inspekce

Plán inspekčních prohlídek zařízení v cyklech, tvorba inspekčních profilů, tvorba měsíční plánů inspekcí.

Revize

Plánování revizních prohlídek VTZ v měsíčních cyklech. Členění dle druhu VTZ a revizních profilů.

Plán oprav

Příprava a realizaci oprav, řešení požadavků na údržbu. Plná podpora pro přípravu opravy - specifikace rozsahu opravy, materiálu a ND, kapacitního obsazení opravy.

Administrace

Správa zaměstnanců a uživatelů, nastavování uživatelských oprávnění, nastavování seznamů pracovníků pro úkony v rámci systému.

Reference